Skip to main content

Vi är Landskrona

BoIS och Landskrona existerar och verkar i samklang. En symbios som märks inte bara mellan klubben och staden i sig, utan kanske ännu mer mellan klubben och stadens medborgare.

 

För i Landskrona blir man BoIS:are redan vid födseln. Laget blir en naturlig och självklar del av ens identitet. Och skapar ett band som varar livet ut. Oavsett hur ens liv utvecklas och var i världen man hamnar. Ränderna går aldrig ur.

 

Därför är det inte så förvånande att vad BoIS gör – eller inte gör – väcker engagemang. Alla har en åsikt. Om allt. Och tvekar inte att vädra den.

 

Det gläder oss. För vi ser inte det som något negativt. Att vi engagerar och berör ser vi snarare som en grundförutsättning för inte bara vår verksamhet, utan för hela vår existens. Motsatsen hade varit betydligt tråkigare.

 

Detta engagemang vill vi uppmuntra och förstärka ytterligare framöver. Vi vill komma närmare staden och dess olika aktörer – i allt vi gör. Vi vill engagera, involvera, reflektera och representera staden, dess medborgare, dess företag och alla andra – och inte bara omfamna, utan också förstärka banden oss emellan. Vi vill bli ett med staden.

 

För vi är Landskronas lag.
Vi är Landskroniternas lag.
Vi är Landskrona BoIS.

 

Vi är Landskrona.