Skip to main content

Vårt engagemang i siffror

BoIS ungdomsfotboll och samhällsvinsterna

UEFA genomförde tillsammans med en forskargrupp en studie i fotbollens betydelse för samhällsekonomi under 2018. Sverige var ett av 7 länder som ingick i studien. Arbetet resulterade i en modell för hur man ungefärligen kan beräkna samhällsnyttan av sina insatser genom SROI (Social return of investment). Försiktigt uppskattat så bidrog svensk breddfotboll till 23 miljarder i vinster i sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter.

För Landskrona BoIS del visar beräkningsmetoden att vi skapar ett värde under 2021 på 4,8 mkr

I denna beräkning ingår inte parametrar i form av våra samhällsprojekt, dvs. Nattfotboll, och BoIS för Alla.

Läs mer om SROI här:

– Svensk breddfotboll värd miljarder för samhället (UEFA-studie)

BoIS Nattfotboll och samhällsvinsterna

2017 gjordes en genomlysning av nattfotbollen i Hageby i Norrköping Tankesmedjan Nordic Evaluation Group AB gjorde en samhällsekonomisk analys av insatsen.

Den visade att samhället kan ha sparat uppåt 28,5 miljoner kronor på att unga spelar fotboll på kvällarna under året i Hageby. Beräkningarna baserades dels på samhällsekonomiska faktorer liknande UEFAs studie, dels på faktorn att verksamheten bedömdes påverka brottsligheten i det utsatta området.

I Hageby deltog cirka 2 000 deltagare i verksamheten under året analysen genomfördes.

Landskrona BoIS hade under 2019 cirka 2 700 deltagare.

Läs mer om genomlysningen i Affärsliv:

– ”Nattfotbollen minskar brottsligheten”

 

”Fotbollsplanen mitt i byn”

Svensk Elitfotboll har nyligen tagit fram en hållbarhetsanalys ”Fotbollsplanen mitt i byn” tillsammans med nationalekonomen Ingvar Nilsson där samhällsnyttan av arbetet i fotbollsföreningar på nytt befästs. Kommunerna lyfts fram som de stora vinnarna med besparingar som beräknas till en kvarts miljard om året.

Läs om rapporten på Svensk Elitfotboll:

– Arbetsmarknadsinsatser från fotbollen sparar samhället miljarder

Ladda ned rapporten:

”Fotbollsplanen Mitt i Byn” (PDF)

 

BoIS i siffror

Medlemmar 2021: Ca 1 100 (varav ungdomar: 210)
Nattfotboll 2019: 2 700 deltagare
BoIS för alla 2019: 100 deltagare