Skip to main content

För unga i Landskrona

Landskrona BoIS har antagit en vision som innebär ett starkare band till Landskrona stad. Konkret ska allt vi gör föra BoIS närmare stadens invånare.

 

Vår verksamhet ska präglas av samhällsansvar. I detta arbete har vi tre fokusområden som ska genomsyra allt vi gör.

  • Integration
  • Unga i rörelse
  • Föreningssamverkan

 

Geografiskt är BoIS dessutom beläget i ett område med stort behov av en stark samhällsaktör. Därför är det viktigt för oss att vårt samhällsarbete bidrar till att göra Karlslund och Landskrona IP till en mötesplats för hela staden. Det är nämligen vår övertygelse att arbetet utanför de kritade linjerna är lika viktigt som spelet innanför dem. Utan det ena faller det andra.

 

Ur dessa ramar föddes initiativet Mötesplats IP som består utav ett antal fotbollsbaserade projekt och verksamheter som engagerar Landskronas barn och ungdomar. Vi utvecklar hela tiden våra olika aktiviteter tillsammans med stadens föreningar, näringsliv och invånare.

 

Du hittar alla våra projekt och verksamheter i sidomenyn.

 

Ränderna går aldrig ur – välkomna till Mötesplats IP!